Rekrytering via INTEND AB
till Swedbank AB
till sortersgårdsverksamheten
Rekryteras via Codeq
Fastighet/Fastighet o Byggservice/Fastighetsservice
Rekrytering via INTEND AB
Rekrytering via INTEND AB
Gata o Park/Utveckling GPS
Gata o Park/Planering
Gata o Park/Utveckling GPS
Vatten o Avlopp/VA-nät utveckling
till Blowtech Group AB
med beredningsansvar
Rekryteras via Mercuri Urval
Rekrytering via INTEND AB
rekryteras av Finnveden Säljkraft
rekryteras av Finnveden Säljkraft
Skövde
Rekrytering via INTEND
till Detectum AB
GataPark/Teknisk service/Verkstad
till Skara Energi AB
Deltid/heltid efter överenskommelse
Privatmarknadschef
till överförmyndarkansliet
Familjerättssekreterare/Gruppledare
med samordningsansvar
Rekrytering via INTEND AB
till Gnosjö Automatsvarvning
Hydraulik
Vatten & Avlopp/Va-nät drift & anläggning